Browsed by
Thẻ: ROI

ROI (Return On Investment) is is calculated by the amount of money earned from an investment divided by the initial investment amount

Khảo sát những hiệu quả nổi bật nhất của email marketing và ROI (Tỉ lệ thu hồi vốn)

Khảo sát những hiệu quả nổi bật nhất của email marketing và ROI (Tỉ lệ thu hồi vốn)

Theo một cuộc khảo sát gần đây có tên là “Điều tra về ngành Công nghiệp Email Marketing 2012” (Email Marketing Industry Census 2012) được thực hiện bởi eConsultancy và được tài trợ bởi Adestra nhằm làm sáng tỏ cách mà email marketing được sử dụng và các xu hướng mà ngành công nghiệp email marketing phải đương đầu. Nghiên cứu này được thực hiện ở Anh, nhưng kết quả nghiên cứu đã được công nhận và có thể được…

Read More Read More

Đăng ký nhận thủ thuật Email marketing từ Blog ZetaMail

x
Bạn sẽ nhận được hướng dẫn thực hành tốt nhất về Email marketing, Tư vấn và áp dụng Plan về email marketing cho cá nhân, doanh nghiệp - [ để đạt tỷ lệ inbox > 90%. ]
Thông tin sai!
Success: X