Bí quyết viết tiêu đề email marketing“thôi miên” khách hàng

Tiêu đề email được ví như câu chào. Chúng tôi sẽ “mách nước” cho bạn làm thế nào nhận được cái “click” chuột của khách hàng ngay từ câu chào đầu tiên nhé.