Skip to content

Posts Tagged ‘dịch vụ gửi mail hàng loạt’

Dịch vụ gửi email hàng loạt, hay email marketing?

1

Tại Việt Nam, đã có nhiều doanh nghiêp cung cấp dịch vụ gửi email hàng loạt ( một cách hiểu khác của dịch vụ email marketing  ) điều này hỗ trợ một phần không nhỏ trong chiến dịch tiếp thị của các doanh nghiệp. Dịch vụ tiếp thị bằng email, email marketing là gì? Ưu nhược…

Xem thêm bài viết
Scroll To Top