Browsed by
Thẻ: unsubcribe

Tại sao khách hàng hủy đăng ký nhận email?

Tại sao khách hàng hủy đăng ký nhận email?

Trong quá trình thực hiện dịch vụ email marketing, mỗi khi bạn thêm một khách hàng vào danh sách đăng ký nhận email thì hãy sử dụng các thủ thuật trong infographic dưới đây để giữ khách. Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra những lý do nổi bật nhất khiến khách hàng hủy đăng ký và những việc bạn có thể làm để tránh điều đó xảy ra.