Skip to content

Posts Tagged ‘unsubcribe’

Tại sao khách hàng hủy đăng ký nhận email?

Khách hàng hủy đăng ký nhận email

Trong quá trình thực hiện dịch vụ email marketing, mỗi khi bạn thêm một khách hàng vào danh sách đăng ký nhận email thì hãy sử dụng các thủ thuật trong infographic dưới đây để giữ khách. Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra những lý do nổi bật nhất khiến khách hàng hủy đăng ký và những việc bạn có thể…

Xem thêm bài viết
Scroll To Top