call to action

Nút kêu gọi hành động (Call-to-action) là nút hoặc liên kết khiến người đọc nhấp chuột vào để tìm hiểu thêm về thông tin hoặc mua sản phẩm. Mục đích cuối cùng của những doanh nghiệp sử dụng email marketing đó là khiến Khách hàng của họ click vào lời kêu gọi hành động. Làm…

Xem thêm bài viết