danh sách email marketing Archives - Zetamail Blog

Posts Tagged ‘danh sách email marketing’

Cách xây dựng danh sách email marketing hiệu quả

Tiết lộ phương pháp xây dựng danh sách email marketing

Bạn có một danh sách email để gửi các chiến dịch email marketing của mình. Thế nhưng các chiến dịch của bạn có tỷ lệ mở thư thấp, lượng thư hỏng rất nhiều… Nguyên nhân do đâu? Bài viết này sẽ giúp bạn các cách để xây dựng được một danh sách email marketing hiệu quả.

Xem thêm bài viết