mau-email-gioi-thieu-san-pham

Email giới thiệu sản phẩm rất quan trọng trong việc thu hút khách hàng và cải thiện doanh thu. Chiến dịch ra mắt của bạn cần phải tận dụng nhiều kênh hơn như: MXH, PR,… nhưng tiếp thị qua email cũng là một cách rất hiệu quả để tiếp cận khách hàng tiềm năng. Cùng…

Xem thêm bài viết