Browsed by
Thẻ: inbound marketing

3 cách tìm kiếm khách hàng đầu mối cho Inbound Marketing – Phần 1

3 cách tìm kiếm khách hàng đầu mối cho Inbound Marketing – Phần 1

Trước khi nói về 3 cách tìm kiếm khách hàng đầu mối cho Inbound Marketing, tôi xin trình bày sơ lược về khái niệm Inbound Marketing: Inbound Marketing là quá trình thu hút các khách hàng đầu mối (lead) theo phương pháp mới, khác hẳn các phương pháp truyền thống. Khi sử dụng phương pháp marketing truyền thống, bạn phải chăm chỉ làm việc để làm thị trường “ấm lên” mà vẫn không đảm bảo tiếp cận được với các…

Read More Read More

3 cách tìm kiếm khách hàng đầu mối cho Inbound Marketing – Phần 2

3 cách tìm kiếm khách hàng đầu mối cho Inbound Marketing – Phần 2

Ở bài viết “3 cách tìm kiếm khách hàng đầu mối cho Inbound Marketing – Phần 1“, tôi đã trình bày với các bạn về cách sử dụng blog để tìm kiếm khách hàng đầu mối. Trong phần 2 này, tôi sẽ nói về 2 cách khác để tìm kiếm khách hàng đầu mối cho Inbound Marketing. Đó là: 2. Sử dụng Social Media như một sự giải phóng sức sáng tạo để tìm kiếm khách hàng đầu mối Ngày…

Read More Read More