relationship marketing

Trung bình, một người đăng ký nhận email nhận được 15 email marketing/ ngày. Nếu không muốn email của mình bị lướt qua, bạn sẽ phải khiến người đăng ký chờ đợi email từ bạn. Để làm được điều này, đòi hỏi bạn cần tập trung vào xây dựng relationship marketing qua email. Trong bài…

Xem thêm bài viết