Browsed by
Thẻ: video

3 cách sử dụng video hiệu quả trong email marketing

3 cách sử dụng video hiệu quả trong email marketing

1. Đưa video vào email là việc rất dễ dàng Không có gì đáng ngạc nhiên khi video vẫn là một trong những cách phổ biến nhất để chia sẻ thông tin. Trên thực tế, mỗi tháng có hơn 1 tỷ người truy cập vào YouTube để xem hơn 6 tỉ giờ nội dung của các video.