thong-ke-ve-email-marketing

Email Marketing là một trong những kênh truyền thông giá rẻ mà các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình nên đầu tư. Theo thống kê về Email Marketing, có hơn 5,6 tỷ tài khoản email đang hoạt động, trong đó 3,9 tỷ được chủ nhân của chúng kiểm tra mỗi ngày. Ước tính trung bình,…

Xem thêm bài viết