Liệu Email Marketing còn là phương thức tiếp thị hiệu quả trong ngành du lịch?